FIU VIDEO logo

Seneste uploadede videoer

PTSD

Gode råd til arbejdspladsen


Videoen er produceret af BFA i samarbejde med og på tværs af politi, forsvar, vagter og kriminalforsorgen, brancher hvor ansatte har en forhøjet risiko for at komme ud for voldsomme og livstruende hændelser. Med hjælp fra eksperter og ny viden fra forskning på området giver videoerne konkrete råd og inputs til arbejdspladserne, de personer, der har risiko for at udvikle PTSD, deres ledere og deres kollegaer.

Tillidsvalgt

Gode råd til lønforhandling


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Under og efter forhandlingen


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Tjek din lønseddel


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Sådan får du gang i klubarbejdet


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Skriv det rigtige referat


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Samarbejde mellem AMR og TR


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Notatteknik


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Hviletider og fridøgn (11 timers reglen)


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Gode råd til din lønforhandling


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Under og efter forhandling


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Lokalaftaler – Dansk El-Forbund


I filmen forklarer Christian Elgaard hvad en lokalaftale er og han giver gode råd til dig, der skal i gang med at lave en. Han gennemgår 3 elementer: Hvem kan tage initiativ til at indgå en aftale, Hvad kan aftalen indeholde, herunder, forringelser og forbedringer, samt gyldigheden af en aftale.

Tillidsvalgt

Nyvalgt tillidsrepræsentant – Dansk El-Forbund


I filmen forklarer Christian Elgaard hvilke opgaver en tillidsrepræsentant har i Dansk El forbund. Han giver gode råd til, hvordan du som nyvalgt bliver synlig for dine kolleger og hvorfor det er vigtigt at få en god relation både til dem og til chefen.

Tillidsvalgt

Styrk din gennemslagskraft – Dansk El-Forbund


I filmen giver Peter Palshøj en række gode råd til, hvordan du opnår, det du ønsker, når du taler med eller holder tale for andre. Det handler om at blive klar på, hvad du ønsker og hvem du taler til. Det afgør hvordan du skal forme og lever budskabet.

Den faglige klub

Den faglige klub – Dansk El-Forbund


I filmen fortæller Flemming Henriksen, om den faglige klub. Du kan høre om, hvorfor det er vigtigt at have en klub på arbejdspladsen, hvad der skal til, for, at I har ret til at danne en og hvordan du kan komme i gang med det.

Tillidsvalgt

Introduktion til kompetenceafklaring for tillidsvalgte uden valg af aktiviteter


Tillidsvalgt

Introduktion til kompetenceafklaring for tillidsvalgte med valg af aktiviteter


Tillidsvalgt

Sommerby


Tillidsvalgt

Claus og René


Claus og Rene fortæller i dette interview om, hvordan de som henholdsvis TR og AMR deler arbejdsopgaverne i dagligdagen. Få inspiration til klubarbejdet og  den rolle klubben kan spille, når nye ansatte skal meldes ind i fagforeningen.

Tillidsvalgt

Dig og den danske model


En animations film.

Tillidsvalgt

Flemming


I interviewet med Flemming er der fokus på, hvordan han samarbejder med ledelsen og hvad han mener der skal til for at skabe tillid mellem ledelsen, ham og kollegerne.

Tillidsvalgt

Joan


Joan fortæller om det, hun brænder for som tillidsvalgt, nemlig at skabe et godt arbejdsliv for sine kolleger, opmuntre dem til at tage videreuddannelse og støtte dem , når der er nedgangstider for arbejdspladsen.

Tillidsvalgt

Sus


SUS fortæller i dette interview om, hvordan hun som nyvalgt fik støtte og vejledning til at gennemføre sine første forhandlinger. Hun fortæller også om, hvad hun gør, når nye kolleger skal introduceres for fagforeningen.

Tillidsvalgt

Søren


Søren fortæller i dette interview om en svær start som tillidsrepræsentant og om, hvordan han kom igennem det og fik mod på opgaverne.

Tillidsvalgt

Karina


Karina fortæller i dette interview om, hvordan og hvorfor hun som AMR samarbejder med sine TR kolleger. Hun viser oså hvordan smil og latter er gode redskaber til at skabe kontakt og respekt blandt kollegerne.