FIU VIDEO logo

Seneste uploadede videoer

Jobrotation

LO Danmark mener, at jobrotation er en god ordning


LOs bud på perspektiverne og fagpolitiske holdninger til jobrotation, som kombineres med de generelle fakta og muligheder med jobrotation.

Beskrivelse
Fællesskabskurser

ENNEAGRAM, CERTIFICERINGSMODUL


Fællesskabskurser

Enneagram, Persontype og essensniveauer


Seniorpolitik

Seniorpolitik


Fællesskabskurser

Lær at håndtere den svære samtale


Fællesskabskurser

LOKALAFTALER, DER VIRKER


Fællesskabskurser

VIL DU HAVE STYR PÅ DIN ROLLE SOM FTR


Fællesskabskurser

GØR NOGET VED ARBEJDSMILJØET


Fællesskabskurser

Arbejdsret, gør dine kollegaer lykkelige


Fællesskabskurser

TAG HÅND OM DIN SYGE KOLLEGA


Fællesskabskurser

FORHANDLING I PRAKSIS


Fællesskabskurser

DEN GODE FAGLIGE KLUB


Fællesskabskurser

DIGITALISER DIN FAGLIGE KOMMUNIKATION


Fællesskabskurser

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF ARBEJDSULYKKER


Fællesskabskurser

SKRIV GODT – STÅ STÆRKT


Fællesskabskurser

Vink farvel til stress


Fællesskabskurser

Bliv klar til et hurtigere og anderledes arbejdsliv


Fællesskabsugerne

Dennis


Fællesskabskurser

Uddannelsesplanlægning og strategi


Fællesskabskurser

Når skaden er sket


Fællesskabskurser

KONFLIKTHÅNDTERING


Fællesskabskurser

BLIV FORTROLIG MED DIT REGNSKAB


Fællesskabskurser

MINDFULNESS 2 – IMPLEMENTERING PÅ ARBEJDSPLADSEN


Fællesskabskurser

Håndter din HR-afdeling


Fællesskabskurser

Psykisk førstehjælp


Fællesskabskurser

DET LILLE OPLÆG – STÅ SKARPERE MUNDTLIGT


Fællesskabskurser

GØR GLASSET HALVT FULDT – MED KOMMUNIKATIVE STRATEGIER


Fællesskabskurser

Mindfulness 1 – Introduktion


Fællesskabskurser

BEDRE SAMARBEJDE MELLEM TR, AMR OG LEDER


Fællesskabskurser

SLÅ IGENNEM PÅ SOCIALE MEDIER


Fællesskabskurser

Bedre samarbejde mellem TR og AMR


Fællesskabsugerne

Mikkel


Fællesskabsugerne

Sten


Frivillighed

Forskellige vinkler på frivillighed


Tillidsvalgt

Dig og den danske model


En animations film.

Tillidsvalgt

Karina


Karina fortæller i dette interview om, hvordan og hvorfor hun som AMR samarbejder med sine TR kolleger. Hun viser oså hvordan smil og latter er gode redskaber til at skabe kontakt og respekt blandt kollegerne.

Fællesskabsugerne

Bibbi


Organisering

Organisering – Aktion


Fællesskabsugerne

Bettina


Fællesskabsugerne

Henrik


Organisering

Organisering – Kortlægning


Tillidsvalgt

Flemming


I interviewet med Flemming er der fokus på, hvordan han samarbejder med ledelsen og hvad han mener der skal til for at skabe tillid mellem ledelsen, ham og kollegerne.

Organisering

Organisering – Sagen


Tillidsvalgt

Sus


SUS fortæller i dette interview om, hvordan hun som nyvalgt fik støtte og vejledning til at gennemføre sine første forhandlinger. Hun fortæller også om, hvad hun gør, når nye kolleger skal introduceres for fagforeningen.

Tillidsvalgt

Joan


Joan fortæller om det, hun brænder for som tillidsvalgt, nemlig at skabe et godt arbejdsliv for sine kolleger, opmuntre dem til at tage videreuddannelse og støtte dem , når der er nedgangstider for arbejdspladsen.

Arbejdsmiljø

MOBNING OG KRÆNKENDE HANDLINGER I ARBEJDSLIVET (Engelsk tekst)


Organisering

Organisering – meningsdanner


Tillidsvalgt

Søren


Søren fortæller i dette interview om en svær start som tillidsrepræsentant og om, hvordan han kom igennem det og fik mod på opgaverne.

Organisering

Organisering 1:1


Arbejdsmiljø

Mobning og krænkende handlinger i arbejdslivet


Medarbejdervalgt

Klædt på som medarbejderrepræsentant


Hvordan bliver du klædt på til at være medarbejderrepræsentant

Medarbejdervalgt

Stille op som medarbejderrepræsentant


Hvem kan stille op som medarbejderrepræsentant

Tillidsvalgt

Introduktion til kompetenceafklaring for tillidsvalgte uden valg af aktiviteter


Tillidsvalgt

Claus og René


Claus og Rene fortæller i dette interview om, hvordan de som henholdsvis TR og AMR deler arbejdsopgaverne i dagligdagen. Få inspiration til klubarbejdet og  den rolle klubben kan spille, når nye ansatte skal meldes ind i fagforeningen.

Tillidsvalgt

Introduktion til kompetenceafklaring for tillidsvalgte med valg af aktiviteter


Siemens organiseringsprojekt

Organisering på tværs


Tillidsvalgt

Sommerby


Siemens organiseringsprojekt

Relationsdannelse


Siemens organiseringsprojekt

Kortlægning og information


Jobrotation

Jobrotation kan arrangeres på mange måder


Klippet er et samlende klip om de anvendte modeller i de 7 filmklip fra arbejdspladserne.

Beskrivelse
Jobrotation

Jobrotation indenfor IT og kontor i Region Hovedstaden


6 medarbejdere fra Ritzau Medieservice deltager i et kompetenceudviklingsforløb i 13 uger. Forløbet består af en kombination af kursusdeltagelse og konkrete læringsaktiviteter på jobbet.

Beskrivelse
Siemens organiseringsprojekt

Inddragelse og aktivisme


Jobrotation

Jobrotation indenfor lager og transport i Region Midtjylland


Op til 130 lagermedarbejdere og chauffører på Lemvigh-Müllers Centrallager i Randers deltager i en bred vifte af korte og længerevarende kurser.

Beskrivelse
Seniorpolitik

Seniorpolitik der giver bonus


Siemens organiseringsprojekt

Aktioner og vikarer


Jobrotation

Jobrotation for ufaglærte, der uddannes til faglærte i Region Midtjylland


15 ufaglærte tekniske servicemedarbejdere i Århus kommune i et erhvervsuddannelsesforløb bliver faglærte Ejendomsserviceteknikere.

Beskrivelse
Jobrotation

Jobrotation indenfor rengøring i Region Syddanmark


90 medarbejdere fra den kommunale rengøringsenhed i Middelfart er på kursus én dag om ugen i 26 uger i en rullemodel. Kursusholdene er sammensat på tværs af de 70 arbejdssteder i rengøringsenheden.

Beskrivelse
Siemens organiseringsprojekt

Lokalafdelingerne samarbejder


Jobrotation

Jobrotation indenfor social og sundhed i Region Nordjylland


Klippet omhandler jobrotation i forbindelse med at 17 Social- og sundhedsassistenter fra mange forskellige arbejdspladser i regionen deltager i en 1-årig Akademiuddannelse i Sundhedspraksis.

Jobrotation

Jobrotation inden for produktion i Region Hovedstaden


200 dag- og skifteholdsmedarbejdere fra Toms fabrikker er på kursus én uge ad gangen. Kursusholdene består af både faglærte og ufaglærte.

Beskrivelse
Medarbejdervalgt

Erfaringerne med at være medarbejderrepræsentant


Hvad er erfaringerne med at være medarbejderrepræsentant

Jobrotation

Jobrotation indenfor Park og Trafik i Region Nordjylland


60 ufaglærte medarbejdere fra Park og Trafik i Mariagerfjord kommune deltager på i alt 8 ugers kursus efter en model, hvor de er på kursus hver 4. uge.

Beskrivelse
Pædagogik

Jens, Dagmar og den danske model


Historiker og museumsinspektør Lars K Christensen fortæller om septemberforliget personificeret gennem de to historiske personer Jens og Dagmar

Pædagogik

Fra Gab til gisp


Historiker og læringskonsulent Christina Maria Favrby Gennemgår forskellige typer af medier, som kan anvendes til historieformidling.

Podcast

På vegne af… Episode 2


Podcast nr. 2: At være Tillidsrepræsentant

I denne podcast undersøger vi tillidsrepræsentantens rolle og funktion på vores arbejdspladser.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 1


Podcast nr. 1: At være Arbejdsmiljørepræsentant

I denne podcast stiller vi skarpt på Arbejdsmiljørepræsentanterne.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 3


Podcast nr. 3: Hvad er den danske model

I denne podcast undersøger vi den danske model.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 6


Podcast nr. 6: Hvad er en faglig konflikt

I denne podcast undersøger vi konfliktretten på det danske arbejdsmarked.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 5


Podcast nr. 5: Samarbejdet på de danske arbejdspladser

I denne podcast taler vi om samarbejdet på de danske arbejdspladser.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 8


Podcast nr. 8: Når Tillidsrepræsentanten eller Arbejdsmiljørepræsentanten forhandler på arbejdspladsen

I denne podcast ser vi nærmere på forhandling.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 4


Podcast nr. 4: Om at være mange og at organisere sine kolleger

I denne podcast undersøger vi begrebet medlemsorganisering

Beskrivelse
Pædagogik

Usikre ansættelser, gammel vin på nye flasker


Arbejdslivsforsker Janne Gleerup gennemgår forskellige typer af atypiske ansættelsesforhold og fortæller om deres udbredelse i dag og de konsekvenser det har for menneskers liv og drømme.

Podcast

På vegne af… Episode 7


Podcast nr. 7 Når der opstår personlige konflikter og dårlig trivsel på arbejdspladsen

I denne podcast undersøger vi de personlige konflikter på arbejdspladsen.

Beskrivelse
Sommersymposiet

TUC


Pædagogik

Når du fortæller fortiden, former du fremtiden


Journalist og forfatter til Lillys danmarkshistorie Pia Fris Laneth fortæller om kvindernes og tyendes kamp for stemmeret rigt illustreret af fotos fra samtiden

Sommersymposiet

Erfaringsstafet – 4 hurtige indsigter


Sommersymposiet

DEA


Historien

Anvend historier i læreprocessen


Webinar om historien bag arbejderbevægelsen, at vise vigtigheden af sammenholdet på arbejdspladsen, samt at selv forstå vigtigheden, styrken og funktionen af sit tillidshverv