FIU VIDEO logo

Seneste uploadede videoer

Jobrotation

LO Danmark mener, at jobrotation er en god ordning


LOs bud på perspektiverne og fagpolitiske holdninger til jobrotation, som kombineres med de generelle fakta og muligheder med jobrotation.

Beskrivelse
Siemens organiseringsprojekt

Aktioner og vikarer


Historien

Anvend historier i læreprocessen


Webinar om historien bag arbejderbevægelsen, at vise vigtigheden af sammenholdet på arbejdspladsen, samt at selv forstå vigtigheden, styrken og funktionen af sit tillidshverv

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisation – Dansk El-Forbund


I filmen præsenterer Lars Sørensen Arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Han forklarer, hvad AMO er, hvornår I skal nedsætte et AMO på jeres arbejdsplads, hvem der skal udpeges til at sidder der, og hvad I skal lave. Du bliver også præsenteret for de to store opgaver i AMO, nemlig den årlige drøftelse og APV.

Fællesskabskurser

Arbejdsret, gør dine kollegaer lykkelige


Fællesskabskurser

Bedre samarbejde mellem TR og AMR


Fællesskabskurser

BEDRE SAMARBEJDE MELLEM TR, AMR OG LEDER


Fællesskabsugerne

Bettina


Fællesskabsugerne

Bibbi


Fællesskabskurser

BLIV FORTROLIG MED DIT REGNSKAB


Fællesskabskurser

Bliv klar til et hurtigere og anderledes arbejdsliv


Tillidsvalgt

Claus og René


Claus og Rene fortæller i dette interview om, hvordan de som henholdsvis TR og AMR deler arbejdsopgaverne i dagligdagen. Få inspiration til klubarbejdet og  den rolle klubben kan spille, når nye ansatte skal meldes ind i fagforeningen.

Sommersymposiet

DEA


Den faglige klub

Den faglige klub – Dansk El-Forbund


I filmen fortæller Flemming Henriksen, om den faglige klub. Du kan høre om, hvorfor det er vigtigt at have en klub på arbejdspladsen, hvad der skal til, for, at I har ret til at danne en og hvordan du kan komme i gang med det.

Fællesskabskurser

DEN GODE FAGLIGE KLUB


Fællesskabsugerne

Dennis


Fællesskabskurser

DET LILLE OPLÆG – STÅ SKARPERE MUNDTLIGT


Tillidsvalgt

Dig og den danske model


En animations film.

Fællesskabskurser

DIGITALISER DIN FAGLIGE KOMMUNIKATION


Fællesskabskurser

ENNEAGRAM, CERTIFICERINGSMODUL


Fællesskabskurser

Enneagram, Persontype og essensniveauer


Medarbejdervalgt

Erfaringerne med at være medarbejderrepræsentant


Hvad er erfaringerne med at være medarbejderrepræsentant

Sommersymposiet

Erfaringsstafet – 4 hurtige indsigter


Tillidsvalgt

Flemming


I interviewet med Flemming er der fokus på, hvordan han samarbejder med ledelsen og hvad han mener der skal til for at skabe tillid mellem ledelsen, ham og kollegerne.

Fællesskabskurser

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF ARBEJDSULYKKER


Fællesskabskurser

FORHANDLING I PRAKSIS


Frivillighed

Forskellige vinkler på frivillighed


Pædagogik

Fra Gab til gisp


Historiker og læringskonsulent Christina Maria Favrby Gennemgår forskellige typer af medier, som kan anvendes til historieformidling.

PTSD

Gode råd til arbejdspladsen


Videoen er produceret af BFA i samarbejde med og på tværs af politi, forsvar, vagter og kriminalforsorgen, brancher hvor ansatte har en forhøjet risiko for at komme ud for voldsomme og livstruende hændelser. Med hjælp fra eksperter og ny viden fra forskning på området giver videoerne konkrete råd og inputs til arbejdspladserne, de personer, der har risiko for at udvikle PTSD, deres ledere og deres kollegaer.

Tillidsvalgt

Gode råd til din lønforhandling


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Gode råd til lønforhandling


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

PTSD

Gode råd til medarbejdere


Videoen er produceret af BFA i samarbejde med og på tværs af politi, forsvar, vagter og kriminalforsorgen, brancher hvor ansatte har en forhøjet risiko for at komme ud for voldsomme og livstruende hændelser. Med hjælp fra eksperter og ny viden fra forskning på området giver videoerne konkrete råd og inputs til arbejdspladserne, de personer, der har risiko for at udvikle PTSD, deres ledere og deres kollegaer.

Fællesskabskurser

GØR GLASSET HALVT FULDT – MED KOMMUNIKATIVE STRATEGIER


Fællesskabskurser

GØR NOGET VED ARBEJDSMILJØET


Fællesskabskurser

Håndter din HR-afdeling


Fællesskabsugerne

Henrik


PTSD

Hvad er PTSD?


Videoen er produceret af BFA i samarbejde med og på tværs af politi, forsvar, vagter og kriminalforsorgen, brancher hvor ansatte har en forhøjet risiko for at komme ud for voldsomme og livstruende hændelser. Med hjælp fra eksperter og ny viden fra forskning på området giver videoerne konkrete råd og inputs til arbejdspladserne, de personer, der har risiko for at udvikle PTSD, deres ledere og deres kollegaer.

Tillidsvalgt

Hviletider og fridøgn (11 timers reglen)


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Siemens organiseringsprojekt

Inddragelse og aktivisme


Tillidsvalgt

Introduktion til kompetenceafklaring for tillidsvalgte med valg af aktiviteter


Tillidsvalgt

Introduktion til kompetenceafklaring for tillidsvalgte uden valg af aktiviteter


Pædagogik

Jens, Dagmar og den danske model


Historiker og museumsinspektør Lars K Christensen fortæller om septemberforliget personificeret gennem de to historiske personer Jens og Dagmar

Tillidsvalgt

Joan


Joan fortæller om det, hun brænder for som tillidsvalgt, nemlig at skabe et godt arbejdsliv for sine kolleger, opmuntre dem til at tage videreuddannelse og støtte dem , når der er nedgangstider for arbejdspladsen.

Jobrotation

Jobrotation for ufaglærte, der uddannes til faglærte i Region Midtjylland


15 ufaglærte tekniske servicemedarbejdere i Århus kommune i et erhvervsuddannelsesforløb bliver faglærte Ejendomsserviceteknikere.

Beskrivelse
Jobrotation

Jobrotation inden for produktion i Region Hovedstaden


200 dag- og skifteholdsmedarbejdere fra Toms fabrikker er på kursus én uge ad gangen. Kursusholdene består af både faglærte og ufaglærte.

Beskrivelse
Jobrotation

Jobrotation indenfor IT og kontor i Region Hovedstaden


6 medarbejdere fra Ritzau Medieservice deltager i et kompetenceudviklingsforløb i 13 uger. Forløbet består af en kombination af kursusdeltagelse og konkrete læringsaktiviteter på jobbet.

Beskrivelse
Jobrotation

Jobrotation indenfor lager og transport i Region Midtjylland


Op til 130 lagermedarbejdere og chauffører på Lemvigh-Müllers Centrallager i Randers deltager i en bred vifte af korte og længerevarende kurser.

Beskrivelse
Jobrotation

Jobrotation indenfor Park og Trafik i Region Nordjylland


60 ufaglærte medarbejdere fra Park og Trafik i Mariagerfjord kommune deltager på i alt 8 ugers kursus efter en model, hvor de er på kursus hver 4. uge.

Beskrivelse
Jobrotation

Jobrotation indenfor rengøring i Region Syddanmark


90 medarbejdere fra den kommunale rengøringsenhed i Middelfart er på kursus én dag om ugen i 26 uger i en rullemodel. Kursusholdene er sammensat på tværs af de 70 arbejdssteder i rengøringsenheden.

Beskrivelse
Jobrotation

Jobrotation indenfor social og sundhed i Region Nordjylland


Klippet omhandler jobrotation i forbindelse med at 17 Social- og sundhedsassistenter fra mange forskellige arbejdspladser i regionen deltager i en 1-årig Akademiuddannelse i Sundhedspraksis.

Jobrotation

Jobrotation kan arrangeres på mange måder


Klippet er et samlende klip om de anvendte modeller i de 7 filmklip fra arbejdspladserne.

Beskrivelse
Tillidsvalgt

Karina


Karina fortæller i dette interview om, hvordan og hvorfor hun som AMR samarbejder med sine TR kolleger. Hun viser oså hvordan smil og latter er gode redskaber til at skabe kontakt og respekt blandt kollegerne.

Medarbejdervalgt

Klædt på som medarbejderrepræsentant


Hvordan bliver du klædt på til at være medarbejderrepræsentant

Organisering

Kom godt i gang som nyvalgt – Dansk El-Forbund


I filmen giver Peter Røntved 3 råd til, hvordan du som nyvalgt kan komme i gang med dit nye hverv. Rådene er 1.Kortlægning af dine kolleger 2. skab god kontakt til dine kolleger 3. find ud af hvilke problemer kollegerne er optaget af at få løst.

Fællesskabskurser

KONFLIKTHÅNDTERING


Siemens organiseringsprojekt

Kortlægning og information


Fællesskabskurser

Lær at håndtere den svære samtale


Siemens organiseringsprojekt

Lokalafdelingerne samarbejder


Tillidsvalgt

Lokalaftaler – Dansk El-Forbund


I filmen forklarer Christian Elgaard hvad en lokalaftale er og han giver gode råd til dig, der skal i gang med at lave en. Han gennemgår 3 elementer: Hvem kan tage initiativ til at indgå en aftale, Hvad kan aftalen indeholde, herunder, forringelser og forbedringer, samt gyldigheden af en aftale.

Fællesskabskurser

LOKALAFTALER, DER VIRKER


Fællesskabsugerne

Mikkel


Fællesskabskurser

Mindfulness 1 – Introduktion


Fællesskabskurser

MINDFULNESS 2 – IMPLEMENTERING PÅ ARBEJDSPLADSEN


Arbejdsmiljø

Mobning og krænkende handlinger i arbejdslivet


Arbejdsmiljø

MOBNING OG KRÆNKENDE HANDLINGER I ARBEJDSLIVET (Engelsk tekst)


Pædagogik

Når du fortæller fortiden, former du fremtiden


Journalist og forfatter til Lillys danmarkshistorie Pia Fris Laneth fortæller om kvindernes og tyendes kamp for stemmeret rigt illustreret af fotos fra samtiden

Fællesskabskurser

Når skaden er sket


Tillidsvalgt

Notatteknik


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Arbejdsmiljørepræsentant – Dansk El-Forbund


I filmen forklarer Lars Sørensen hvilke opgaver en arbejdsmiljørepræsentant har. Han fortæller at opgaverne kan opdeles i 2 typer; de daglige arbejdsmiljøopgaver, som primært er knyttet til kollegernes sikkerhed og trivsel i hverdagen. De overordnede og mere strategiske opgaver, der knytter sig til dialogen om hele arbejdspladsens fremtidige arbejdsmiljø.

Tillidsvalgt

Nyvalgt tillidsrepræsentant – Dansk El-Forbund


I filmen forklarer Christian Elgaard hvilke opgaver en tillidsrepræsentant har i Dansk El forbund. Han giver gode råd til, hvordan du som nyvalgt bliver synlig for dine kolleger og hvorfor det er vigtigt at få en god relation både til dem og til chefen.

Organisering

Organisering – Aktion


Organisering

Organisering – Kortlægning


Organisering

Organisering – meningsdanner


Organisering

Organisering – Sagen


Organisering

Organisering 1:1


Siemens organiseringsprojekt

Organisering på tværs


Podcast

På vegne af… Episode 1


Podcast nr. 1: At være Arbejdsmiljørepræsentant

I denne podcast stiller vi skarpt på Arbejdsmiljørepræsentanterne.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 2


Podcast nr. 2: At være Tillidsrepræsentant

I denne podcast undersøger vi tillidsrepræsentantens rolle og funktion på vores arbejdspladser.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 3


Podcast nr. 3: Hvad er den danske model

I denne podcast undersøger vi den danske model.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 4


Podcast nr. 4: Om at være mange og at organisere sine kolleger

I denne podcast undersøger vi begrebet medlemsorganisering

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 5


Podcast nr. 5: Samarbejdet på de danske arbejdspladser

I denne podcast taler vi om samarbejdet på de danske arbejdspladser.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 6


Podcast nr. 6: Hvad er en faglig konflikt

I denne podcast undersøger vi konfliktretten på det danske arbejdsmarked.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 7


Podcast nr. 7 Når der opstår personlige konflikter og dårlig trivsel på arbejdspladsen

I denne podcast undersøger vi de personlige konflikter på arbejdspladsen.

Beskrivelse
Podcast

På vegne af… Episode 8


Podcast nr. 8: Når Tillidsrepræsentanten eller Arbejdsmiljørepræsentanten forhandler på arbejdspladsen

I denne podcast ser vi nærmere på forhandling.

Beskrivelse
Fællesskabskurser

Psykisk førstehjælp


PTSD

PTSD tæt på lavet – en fængselsbetjents beretning


Videoen er produceret af BFA i samarbejde med og på tværs af politi, forsvar, vagter og kriminalforsorgen, brancher hvor ansatte har en forhøjet risiko for at komme ud for voldsomme og livstruende hændelser. Med hjælp fra eksperter og ny viden fra forskning på området giver videoerne konkrete råd og inputs til arbejdspladserne, de personer, der har risiko for at udvikle PTSD, deres ledere og deres kollegaer.

PTSD

PTSD tæt på livet – en soldats beretning


Videoen er produceret af BFA i samarbejde med og på tværs af politi, forsvar, vagter og kriminalforsorgen, brancher hvor ansatte har en forhøjet risiko for at komme ud for voldsomme og livstruende hændelser. Med hjælp fra eksperter og ny viden fra forskning på området giver videoerne konkrete råd og inputs til arbejdspladserne, de personer, der har risiko for at udvikle PTSD, deres ledere og deres kollegaer.

Siemens organiseringsprojekt

Relationsdannelse


Tillidsvalgt

Sådan får du gang i klubarbejdet


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Tillidsvalgt

Samarbejde mellem AMR og TR


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Seniorpolitik

Seniorpolitik


Seniorpolitik

Seniorpolitik der giver bonus


Tillidsvalgt

Skriv det rigtige referat


Reference: Filmen er produceret af Dansk El-Forbund i 2021.

Fællesskabskurser

SKRIV GODT – STÅ STÆRKT


Fællesskabskurser

SLÅ IGENNEM PÅ SOCIALE MEDIER


Tillidsvalgt

Sommerby


Tillidsvalgt

Søren


Søren fortæller i dette interview om en svær start som tillidsrepræsentant og om, hvordan han kom igennem det og fik mod på opgaverne.

Fællesskabsugerne

Sten


Medarbejdervalgt

Stille op som medarbejderrepræsentant


Hvem kan stille op som medarbejderrepræsentant

Tillidsvalgt

Styrk din gennemslagskraft – Dansk El-Forbund


I filmen giver Peter Palshøj en række gode råd til, hvordan du opnår, det du ønsker, når du taler med eller holder tale for andre. Det handler om at blive klar på, hvad du ønsker og hvem du taler til. Det afgør hvordan du skal forme og lever budskabet.